Rechten en plichten - TVP

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Rechten en Plichten

Het lidmaatschap geeft u recht om te tennissen op de banen van onze vereniging (afhankelijk van beschikbaarheid van de banen). U betaalt derhalve niet aanvullend voor het gebruik van de banen om vrij te spelen en er is geen maximum gesteld aan het aantal keren dat u vrij kunt spelen. Wij beschikken over 8 all-weather banen waarop gedurende het gehele kalender jaar (dus ook in de winter) getennist kan worden. Het park is 365 dagen per geopend, met uitzondering van 4 mei (dodenherdenking) vanaf 18.00 tot 24.00 uur.
Wij beschikken over een electronisch afhangbord. Ieder lid van TVP krijgt een KNLTB ledenpas (zie hierna). Met de KNLTB ledenpas kunnen leden van TVP een baan reserveren voor 45 minuten. Na deze 45 minuten kunt u weer opnieuw een vrije baan reserveren (voorzover de banen nog niet door andere leden zijn gereserveerd).
Het bestuur van TVP kan (een deel) van de banen ook reserveren voor activiteiten (zoals tennisles, competities, toernooien e.d.). Tijdens deze activiteiten is (een deel) van de banen niet beschikbaar voor vrij spelen. De leden worden via de website, digitale nieuwsbrieven, het digitale afhangbord (in het clubgebouw en via internet) en het clubblad geïnformeerd over de beschikbaarheid van banen voor vrij spelen tijdens deze activiteiten.
Overigens is het vaak mogelijk om in overleg met de organisatie toch vrij te spelen tijdens activiteiten omdat niet altijd alle banen bezet zijn tijdens de gehele duur van de betreffende activiteit.
Als lid van TVP heeft u het recht om deel te nemen aan door TVP georganiseerde (tennis)activiteiten. Een aantal activiteiten zijn gratis en voor een aantal activiteiten wordt inschrijfgeld gerekend. De activiteiten betreffen: competities (voorjaar en herfst), toernooien, recreatieve tennisactiviteiten. Op de website en in ons clubblad (De Sorry) kunt u nadere informatie vinden over de activiteiten die TVP organiseert. Informatie over tarieven vindt u eveneens op de website en/of de inschrijfformulieren voor deze activiteiten.
Als lid van TVP kunt u deelnemen aan tennislessen bij de tennisleraar op ons park. Informatie over lesvormen, -tijden en -tarieven kunt u vinden op onze website.
Als lid van TVP (en dus als KNLTB lid) kunt u ook deelnemen aan officiële KNLTB toernooien die door andere Tennisverenigingen worden georganiseerd. Deze toernooien worden overigens in alle speelsterkten georganiseerd.
Ieder lid ontvangt gratis ons clubblad (De Sorry). Dit clubblad verschijnt circa 6 keer per jaar. Daarnaast ontvangt u meerdere keren per jaar een digitale nieuwsbrief.
Verplichtingen als lid:

Ieder lid dient contributie te betalen (zie hiervoor). Als lid van TVP wordt u ook aangemeld als lid van de KNLTB en krijgt u een KNLTB ledenpas.
Als vereniging kunnen wij een lage contributie aanbieden doordat wij als leden gezamenlijk ook de vereniging draaiend houden (van, voor en door de leden). Ieder lid is verplicht ook een deel aan tijd beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een aantal bardiensten (twee tot vier keer per jaar). Dit betreft een ochtend, middag of avond dienst. Bestuursleden en commissieleden zijn vrijgesteld van bardiensten omdat zij op andere wijze al werkzaamheden voor de vereniging verrichten. Uiteraard wordt bij de indeling van bardiensten rekening gehouden met uw verhinderingen en worden de diensten zoveel mogelijk ingedeeld naar uw mogelijkheden om een bardienst uit te voeren.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu