Lidmaatschap - TVP

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Lid worden

Om lid te worden van Tennisvereniging Puttershoek vul al onderstaande vakken (licht blauw) in met je gegevens, als je op de knop Verstuur drukt worden ze via e-mail naar de 
ledenadministratie gestuurd, de e-mail wordt automatisch gegenereerd.

Vergeet niet om ook een pasfoto bij te voegen.


Wilt u meer informatie over Tennisvereniging Puttershoek en de activiteiten die wij organiseren?
Raadpleeg dan onze
informatiebrochure en onze website.

Het is ook mogelijk om
donateur te worden van TVP of winterlid.
Donateurs ondersteunen TVP financieel door een jaarlijkse bijdrage van € 25,00, ze kunnen deelnemen aan de niet-tennisactiviteiten bij TVP, zoals bijvoorbeeld het klaverjassen in de wintermaanden bij TVP. Meer informatie over de niet-tennisactiviteiten bij TVP vindt u onder activiteiten op deze website.
De donateurs zijn ondersteunende leden van TVP maar geen ‘actieve’ leden en ook geen lid van de KNLTB.
Een donateur krijgt geen clubblad Sorry per post thuisgestuurd (op verzoek wel digitaal per mail), maar kan uiteraard onze vereniging blijven volgen via onze website
www.tvputtershoek.nl en facebook.

Aanmelden als donateur, hoe doe ik dat?
U stuurt het volledig ingevulde aanmeldformulier (te downloaden vanaf deze website) naar
ledenadministratie@tvputtershoek.nl.


Contributie?
U betaald als lid van Tennisvereniging Puttershoek jaarlijks contributie. In het bedrag van de contributie is tevens de verplichte bijdrage aan de KNLTB begrepen. Wordt u lid tijdens het lopende seizoen dan betaald u alleen voor de kwartalen waarin u lid bent in het eerste seizoen.
De contributieregeling voor 2018 is:Toelichting categorieën: voor de categorie is bepalend de leeftijd, die je bereikt in het seizoen 2018. Voorbeeld: een kind dat in 2018 11 jaar (bijvoorbeeld op 1 oktober 2018) wordt, behoort tot de categorie junior 11 t/m 13 jaar.
Het tennisseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De contributieregeling voor 2019 is:


Vul al de onderstaande vakken in met je gegevens, inclusief e-mail adres, dan klick op Verstuur
ManVrouw
Tip
Akkoord
JaNee
Tip
Tip

Opzeggen?

Het verenigingsjaar van Tennisvereniging Puttershoek loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien u het lidmaatschap wenst op te zeggen, dan dient u dat uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar te doen.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden en moet worden gericht aan de secretaris van de vereniging (TVP, Secretariaat, Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek of secretariaat@tvputtershoek.nl
).
Dit betekent dat u dus op tijd bent met opzeggen als uw opzegging voor 1 december in ons bezit is. Doet u dat niet dan bent u ook het volgende jaar lid en dus ook contributie verschuldigd.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu